** Kyrkesund och Härön (54 bilder)

 

Eftersom min mor växte upp på Stavsundsholmen vid Härön Kyrkesund, dit familjen flyttade från Göteborg 1927, och min morfar Ernst Gollungberg var född på Grönskären utanför Härön så finns det många foton från dessa trakter under den här rubriken. Eventuellt nummer i början av texten till bilden är numret i mitt bildkartotek.

188. Mormor och morfars hus på Stavsundholmen som det såg ut på 50-talet när jag var där varje sommar från slutet av 40-talet och första hälften av 50-talet. När familjen flyttade från Göteborg och bosatte sig här 1927 så hade huset ett annat utseende. Det var kortare och hade ett rum och kök i nedervåningen och en liten veranda på vänster sida. Det fanns även en tillbyggnad på höger sida. På övervåningen fanns troligen två sommarrum. I början av 30-talet förlängdes huset åt väster så att det också blev ett finrum där. Samtidigt byggdes en ny veranda på höger sida. Taket lyftes så att det blev en stor hall med fönster åt söder i övervåningen. Senare köptes ytterligare tomtmark så att trädgården åt vänster blev större. Här finns senare bilder på huset med förlängt staket åt vänster. Fram till lutet av 40-talet fanns ännu ingen väg på Stavsundholmen utan bara en upptrampad gångstig. I sundet mellan Härön och Stavsundsholmen fick man hoppa på stenar. Bilden är troligen från början av 50-talet eftersom man längst till vänster kan skymta den vändplats som blev där vägen från Härön slutade. Staketet mot väster har även blivit förhöjt. Fotograf okänd.

--- 000---186. Bilden är tidigare än föregående bild men efter att vägen blivit anlagd. Vägen har här blivit klar och sten som blivit över har lagts vid sidan av vägen. Staketet mot väster har ännu inte höjts.


--- 000 ---187. Vid ungefär samma tid som föregående bild, troligen i slutet av 40-talet. Stenansamlingen som finns på bilderna nr 186 och 188 finns inte på denna bild. Den kan därför vara från innan man blev klar med vägen.


--- 000 ---  

93. Första huset från höger är huset på föregående bild. Den här bilden är från början av 1900-talet. Viken till höger är en före detta grumsedam för ett trankokeri som fanns här på 1700-talet. Vedhandlaren Andreas Johannesson flyttade till detta hus på Stavsundholmen 1877. Efter att Andreas avlidit köpte Ernst Gollungberg huset för 500 kronor på auktion 1926. Det hade troligen detta utseende då. När det mittersta huset byggdes om senare flyttades det längre upp på land. Det vänstra huset byggde om på 50-talet med högre övervåning och brutet tak. Fotograf okänd.


--- 000 ---40. Hilding Gustafsson till höger var född 1911. Bilden kan därför beräknas vara från ca 1918. Hilding bodde i det mittersta huset. Husen är desamma som på föregående bild men från andra hållet. I det vänstra huset bodde vedhandlaren Andreas Johannesson. Det var detta som Ernst Gollungberg köpte 1926. Den andre gossen är Wilhelm Jansson som var född 1910. Han bodde längre söderut på Stavsundsholmen. Fotograf okänd.


--- 000 ---82. Fotot är taget efter 1906 från Härön mot söder. Det vita huset i mitten sägs vara byggt år 1905 och det stora huset till höger år 1906. Fotografen okänd.


--- 000 ---
 83. Gammalt vykort från Härön. Det röda huset längst till vänster är skolhuset som byggdes 1867 med pengar från Olof Gardell i Skaboviken Koön på tomt från Hvitfeldtska Stipendieinrättningen. Det låga huset närmare stranden var byggt på 1800-talet och kallades för "Olle Majors". Det fungerade även som sockenstuga. Det vita huset till höger är "Teddegården" som är uppfört i mitten av 1800-talet. Där har drivits bageri och därefter karamellfabrik innan det blev rent bostadshus. Fotografen okänd.


--- 000 ---  84. Den översta bilden är tagen från Sumpen mot Härön och Stavsundholmen, åtskilda av Stavsund som med tiden blev igenlagt. Den undre bilden är fotograferad från Kyrkesundssidan mot Härön i riktning SV. De fyra stora byggnaderna vid strandkanten till vänster tillhörde familjen Lachonius. Fotografen okänd.


--- 000 ---85. Bilden är fotograferad från Härön mot syd. Lachonius magasin skymtar nere till vänster. I mitten högst upp syns trankokeriet Kålhuvudet. I Kyrkesund ser man att ångbåtsbryggan är anlagd och därifrån snett upp till vänster syns fastigheten Sumphuvudet. Fotografen okänd.


--- 000 ---   

12. Eris var registrerad som MD 359. Byggd av Adolf Johansson i Djupvik på Tjörn 1919. Den köptes av Ernst Gollungberg, Allan Samuelsson och Wilhelm Jansson 1932. Hemorten ändrades till Kyrkesund 1933. Ernst som var skeppare ombord sålde sin del till Allan Samuelsson 1935. Fotot är taget 1933 enligt notering på baksidan. De fiskade långa vid Shetland och sill utanför Norge. Fotografen okänd.


--- 000 ---


285. Utflykt till Grönskären.

Nr 1.   Emerentia Matilda Bergström f. Grönskären 5 juni 1888.

Nr 2.   Augusta Bernhardina Bergström f. Grönskären 6 februari 1882.

Nr 3.   Karin Joefina Karlsson f. Härön 6 oktober 1904.

Nr 4.   Bengt Osvald Axelsson f. Härön 15 februari 1931.

Nr 5.   Alfrida Justina Bergström f. Grönskären 28 september 1891.

Nr 6.   Olof Albert Axelsson f. Härön 17 juli 1922.

Nr 7.   John Allan Axelsson f. Härön 10 september 1925.

Nr 8.   Axel Ivar Andreasson f. Härön 6 februari 1891.

Nr 9.                         

Nr 10. 

Nr 11. Albertina Charlotta Bergström f. Härön 3 december 1884.

Nr 12. Gunhild Serafia Olsson f. Härön 1 juni 1998.

Nr 13.

Nr 14.

Nr 15. Magnhild Josefina Nicklasson f. Härön 19 mars 1916.

Nr 16. Sigbritt Gunborg Margareta (Britta) Bergström f. Kristine Gbg 17 mars 1930 (Eklund).

Nr 17. Julia Maria Bergström f. Limhall 17 maj 1901.

Nr 18. Anders Okar Karlsson f. Härön 13 augusti 1886.

Nr 19. Axel Evald Axelsson f. Härön 11 februari 1920.

Nr. 9, 10, 13 och 14 har inte kunnat identifieras. Ev. kan någon eller några av dem vara sommargäster. Ulrika van Manen, Arne Axelsson m.fl. med rötter från Härön har hjälpt till med identifieringen. Med hänsyn till åldern på barnen nr 4 och 16 bedömer jag att bilden är från 1932 eller 1933. De flesta på bilden är ättlingar till mästerlotsen Bergström som verkade på Grönskären. Tre av dem var födda där. Det togs flera liknande fotografier vid samma tillfälle. Fotografen okänd.


--- 000 ---   284. Nr 2, 3 och 4 fr v är Kerstin, Georg och Anna Gollungberg på Stavsundsholmen. Anna var gift med Ernst som hade del i fiskebåten Eris från 1932 till 1935. Kerstin och Georg är deras barn. Nr 4 från höger är Adelina på Holmen, Josefina Adelina Augustdotter (gift Johansson) f. 6 juli 1883 Sumpen Klövedal. Mitt i bilden med nr 5 från vänster och höger är Hilda Olsdotter (gift Johansson) i Stavsund som var mor till delägaren Wilhelm Jansson. Hilda var född den 10 december 1876 på Härön Klövedal. Nr 2 från höger är Adolfin på Berget, Adolfina Matilda Pettersdotter (gift Andersson) f. 11 maj1877 Härön Klövedal. Kortet är taget på Västerberg Stavsundsholmen där man brukade sitta och hålla utkik efter hemvändande fiskebåtar, i detta fall MD 359 Eris av Kyrkesund. Fotografen okänd.


--- 000 --- 
16. Fotografi i vykortsformat som tyvärr klippts ned så att en del av texten på baksidan försvunnit. Fotografiet föreställer min morfar Ernst Gollungberg till vänster och Edvin Andersson i Änga, född i Bö Uppegård Klövedal den 17 december 1888. Troligen var de på kuttern Save All och låg och väntade i Kristiansand för att köpa agn och därefter bege sig ut på backefiske vid Shetland.

Såhär lyder texten på baksidan till den del den är läslig: Fröken Jenny Gollungberg Kyrkesund Sverige. Kristiansand den 26 maj 1910. "Godag på dig. Vi har ingen makrill köpt ännu han är i två kronor vi skall köpa i morn å gå ut så --------- å fiska"? Eventuell underskrift är bortklippt, kanske även någon textrad. Kortet är poststämplat Kristiansand S 27 maj 1910. Portot var 5 norska ören. Fotografen okänd.


--- 000 ---
23. Bilden föreställer min morfars mor Anna Elisabeth Johannesdotter, född den 28 februari 1857 i Hisingsviken på Härön Klövedal. Hon gifte sig med mästerlotsen Torbernt Gollungberg som verkade på Grönskärens lotsstation tills den drogs in år 1903. På Grönskären födde paret 7 barn varav de flesta emigrerade till Amerika men kom hem igen. Två barn, Edna och Johannes blev kvar i Amerika och avled där, Johannes i Seattle och Edna i New York.

Det stora fotografiet bakom Elisabeth föreställer dottern Edna. Amerikaklockan som hänger till höger finns numera i min ägo. Det stora fotografiet till vänster är hennes son Johannes och det mindre i mitten är hennes man i lotsuniform.

Kortet verkar vara taget vid juletid med hänsyn till blomgrupperna på bordet. Året är svårare att säga men det är troligen några år innan Elisabeth avled den 20 juli 1935. Elisabeth råkade få vindsluckan över axeln när hon skulle upp på vinden och hon blev aldrig riktigt bra efter detta säger min mor. Olyckan hände runt 1930. Torsten bodde ofta hos sin mormor Elisabeth och han var även med när de skulle upp på vinden. Huset i Kyrkesund har numera adress Färjevägen 29. Fotografen okänd.


--- 000 ---37. På baksidan finns noterat att kortet är taget i Köpenhamn den 11 mars 1918. Ernst Gollungberg står till höger. Den sittande mannen är oidentifierad. Troligen var de på samma båt. Okänd fotograf i Köpenhamn.


--- 000 ---41. Flickan till vänster i mittenraden är Jenny Aurora Teresia Gollungberg. Detta är troligen hennes konfirmationskort från år 1900. Hon var född Pettersson den 6 juli 1885 på Grönskären utanför Härön i Klövedal. Hon blev änka den 4 januari 1960 och avled den 29 januari 1961.

Jenny var i sin ungdom barnflicka hos fyrmästarfamiljen Taube på Vinga, troligen värvad av sin lärarinna, fröken Wunsch, som var lärarinna både på Vinga och på Grönskären.

Som gift hade hon Larsson som efternamn. Hon drev mjölkaffär i Sumpen Kyrkesund i närheten av St. Olofs källa. Hennes hus hade adress Sumpen 1 E. Fotograf Systrarna Hedberg.


--- 000 --- 

51. Kortet som är i vykortsformat föreställer morfar Ernst Gollungberg i Marstrand i mars månad 1919. Det är adresserat till "Familjen Gollungberg Kyrkesund Sweden" med texten "från eder son Ernst". Marstrand var stor fiskhamn på den tiden och han var troligen besättningsman på någon fiskebåt eller ångtrålare. Okänd fotograf i Marstrand.


--- 000 --- 
53. Fläckning av fisk på Lachonius brygga på Härön Kyrkesund. Det är svårt att avgöra om det är långa eller någon annan fisk. Om det inte är långa så kan bilden vara från WW2 då ingen långa fiskades. Byggnaden i bakgrunden är "Badhuset". Fotografen okänd.


--- 000 --- 
60. På bilden är från vänster Jenny Larsson, Ernst Gollungberg och Anna Gollungberg. Jenny och Ernst var syskon och barn till mästerlotsen Torbernt Gollungberg på Grönskärens lotsplats utanför Tjörn. Anna Gollungberg var gift med Ernst.

Jenny Aurora Teresia var född på Grönskären den 6 juli 1885. Ernst Torbernt Alexin var född på Grönskären den 2 juni 1892. Anna Gollungberg var född i Stockevik Stenkyrka den 18 augusti 1892.

Magda Måneskiöld tog kortet 1957 vid ett av sina besök i Sverige medan hon arbetade med boken ”Våra vikingaförfäder”. Hon var kusin till Jenny och Ernst. Fotograf Magda Måneskjöld


--- 000 ---

.61. Georg fyller10 år när bilden togs hos fotograf Johansson i Skärhamn. Ernst Georg Gollungberg var född den 23 februari 1930 på Stavsundsholmen Härön i Klövedals församling på Tjörn. Föräldrarna, Ernst och Anna Gollungberg hade tre år tidigare flyttat från Göteborg och bosatt sig på Stavsundsholmen.

Georg gick i Häröns folkskola som var en sk B-skola med flera klasser i samma klassrum. Han var en utomordentligt skicklig tecknare och målare redan i skolåldern som senare utbildade sig i måleri vid slöjdföreningen i Göteborg. Tyvärr drabbades han tidigt av Thourettes syndrom. Detta var inget känt begrepp under Georgs uppväxttid vilket ledde till att omgivningen var helt oförstående till hans sjukdom.

Sjukdomen utvecklades så att Georg blev rullstolsbunden vid fyrtio års ålder, något som varade livet ut. Georg förblev ogift och avled den 7 juli 1992. Fotograf Carl Johansson Skärhamn.


--- 000 --- 63. Hedvig Susanna Elisabeth Gollungberg föddes på Grönskärens lotsstation utanför Härön i Klövedal den 4 december 1894 som det näst yngsta barnet till mästerlotsen Torbernt Gollungberg. Efter folkskolan bodde hon en tid hos sin moster Axelina i Mollösund. Hon genomgick folkhögskolan på Tyft. Under studietiden flyttade hon runt en del vilket var en del av hennes studier till sjuksköterska. Således bodde hon i Alingsås stadsförsamling under 1923 varifrån hon flyttade till Säters stadsförsamling i Kopparbergs län i slutet av 1924. Därifrån flyttade hon till Nyköping 1925 och till Kloster i Södermanlands län 1929. Klosters församling ligger i Eskilstuna och där fick hon sin examen. I februari 1931 flyttade hon till Strömstads lasarett på sitt första arbete som sjuksköterska. Sin sista anställning hade hon på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Sanna arbetade även en tid på Lillhagens sjukhus. (Uppgifterna om hennes flyttningar är från församlingsboken och flyttboken i Klövedal)

Faster Sanna förblev ogift och avled den 26 februari 1966. Fotograf Brydolf i Eskilstuna tog fotot.


--- 000 ---  
65. Fotografiet på kronolotsen Torbernt Gollungberg och hans fru är taget innan han blev mästerlots i juni 1898. Torbernt var född 1856. Det skulle kunna vara hans 40-årsdag 1896. Fotografiet togs hos fotograf Alfred Peterson på Södra Hamngatan 29 i Göteborg. Det finns även en stor inramning av detta foto i mahognyram. Slutsatsen om datering före 1898 drar jag av gradbeteckningen på uniformen som inte tillhör en mästerlots. Mästerlots hade 2 vinklar på ärmarna. Torbernt Gollungberg var född Pettersson den 21 maj 1856 i Klövedal på Tjörn. Anna Elisabeth Johannesdotter var född den 28 februari 1857 i Klövedal på Tjörn. Fotograf Alfred Peterson Göteborg.


--- 000 ---103. Kortet är taget på Kyrkesunds ångbåtsbrygga och föreställer Susanna Gollungberg och Elvira Nordgren. Vera (Elviras smeknamn) var född i Masthugget Göteborg den 10 mars 1893. Hon var adoptivdotter till Bernhard och Helen. Bernhard var bror till Susannas mamma Elisabeth. Vera flyttade till Amerika och blev kvar där. Fiskebåten Bris från Kyrkesund syns i bakgrunden. Huset som finns på bilden (Sumphuvudet) kom senare att tillhöra Susannas syster, Jenny Larsson. Kortet är troligen taget på 1930-talet av okänd fotograf.


--- 000 --- 106. Personen till höger i undre raden verkar vara Susanna (Sanna) Gollungberg. De övriga är förmodligen vänner. Kortet är taget vid st. Olofs Valar Kyrkesund, okänt årtal och fotograf. Man lägger märke till att Susanna är svartklädd. Kanske kortet är taget en tid efter mammans bortgång år 1935.


--- 000 ---108. Bilden är tagen 1909, efter att Johannes hade kommit hem från Amerika efter tre år där. Det är bröderna Ernst och Johannes Gollungberg som fotograferats i Norge vid fiske, med Ernst närmast kameran. På baksidan av fotot är noterat november 1909. Okänd fotograf i Norge.


--- 000 --- 113. Hedvig Susanna Elisabeth Gollungberg (faster Sanna) föddes på Grönskärens lotsstation utanför Härön i Klövedal den 4 december 1894. Hon utbildade sig till sjuksköterska och arbetade i Strömstad, Lillhagen och Sahlgrenska bl.a. Susanna var dotter till mästerlotsen Torbernt Gollungberg och hans hustru Elisabeth. Kortet är taget i hennes lägenhet på Gröna Vallen 9 i Göteborg vid någon högtidsdag, förmodligen 1960-talet. Fotograf troligen Kerstin Gollungberg.


--- 000 ---


Bild nr 115. Olivia Kristina Johannedotter från Hisingviken på Härön var gift med Olle Edvard Andreasson från Valsäng Mellangård. Han var född den 1 juli 1871 och hon den 30 december 1870. De hade gift sig i Klövedal den 25 februari 1897 och första barnet, Ester Kristina, föddes där den 20 november 1897. Familjen reste till USA den 19 februari 1904 och där föddes ytterligare en flicka den 23 november 1904 som blev döpt till Alice Berta. Olle Edvard hade varit i Amerika flera gånger tidigare och var redan amerikansk medborgare. Man hittar honom som passagerare, åtminstone fem gånger, mellan åren 1893 och 1906 i Ellis Island Foundations register över invandrare. Den mesta tiden efter 1893 tillbringade han i Amerika. Endast några år efter utflyttningen kom Kristina tillbaka till Sverige igen. Det var den 6 december1907. Innan dess hade hon skickat iväg sina båda döttrar. De anlände till Sverige den 21 september 1906. Den minsta flickan var endast 19 månader gammal när hon reste med sin storasyster som skulle fylla 9 år. Den 12 februari 1908 föddes sonen Olof Johannes på Härön. Den äldsta dottern avled i hjärntuberkulos på Härön den 14 mars 1909. Diagnosen hjärntuberkulos betyder att tuberkelbaciller kommit in i hjärnan och förstört vävnaderna. Betydligt vanligare var lungtuberkulos som till vardags kallades för lungsot. Kristina förblev därefter ensam med sin yngsta dotter och sin son i det nybyggda huset som låg i närheten av skolhuset på Härön. Sonen flyttade till fadern i Amerika den 19 februari 1924. Bilden (av okänd fotograf) föreställer alltså Kristinas båda barn, sonen Olof Johannes och dottern Alice Berta. Fotografen okänd år 1909.

Enligt nyare information skall bilden föreställa två av Alice Bertas tre barn och vara av betydligt senare datum än jag angett. 
--- 000 ---116. Kortet har suttit i systern Sanna Gollungberg album. Damen i centrum är Svea Gollungberg som var född på Grönskärens lotsstation den 13 juli 1887 och var döpt till Hildur Svea Antonia. Hon emigrerade till USA men återvände 1925 tillsammans med sin man Viktor. Den yngre flickan som hon skålar med till vänster på kortet heter Irene Hed och var fosterdotter hos Jenny Larsson, en syster till Svea. Alldeles bakom glasen sitter delvis skymd Elisabeth Gollungberg som avled den 20 juli 1935. Fotografen okänd.

Svea och Viktor finns dokumenterade på deras bröllopsfoto bland de amerikanska bilderna.


--- 000 ---   

118. Ernst Georg Gollungberg, något äldre än på föregående bild av Georg. Fotografen okänd.


--- 000 ---119. Susanna (Sanna) Gollungberg till vänster på bilden som nyutexaminerad sköterska i Strömstad år 1931. Sköterskan till höger är okänd liksom fotografen.


--- 000 --- 110. Bröllopsfoto Alice och John Pettersson. Alice var dotter till Kristina Johannesdotter från Hisingsviken på Herrön som var syster till Elisabeth som var gift med mästerlotsen Torbernt Gollungberg.

Alice var född den 23 november 1904 i USA. Fadern var bosatt i USA sedan några år och modern flyttade dit men stannade endast en kort tid och återvände till Sverige 1907. Då hade hon året innan sänt hem Alice och hennes syster. Alice gifte sig den 31 mars 1929 med John Olof Pettersson från Klövedal. De var en tid bosatta i USA där John var chef för Brotröms amerikakontor. 

Makarna var senare bosatta i Sävedalen. Olof avled den 21 mars 1965 och Alice avled den 8 april 1999. Fotot är från den 31 mars 1929. Fotografen okänd.


--- 000 ---  

120. Elisabeth var född Johannesdotter den 28 februari 1857 i Hisingsviken Härön. Hon var gift med mästerlotsen Torbernt Gollungberg som tjänstgjorde på Grönskärens lotsstation tills den lades ner 1903. Bilden är från deras hem i Sumpen.

Mera uppgifter i berättelsen om ”Hisingsviken på Härön”. Kortet är gjort hos ”Edwardhs Göteborg”. Elisabeth avled 1935 och kortet är troligen från ca 1930.


--- 000 ---

127. Karl-Oskars motorsnipa. Han var från Flatholmen och gift med Ingeborg Johansson från Nordviksstrand, dotter till slipägaren August Johansson och syster till Anna Gollungberg som var gift och bosatt på Stavsundholmen vid Härön Kyrkesund. Bilden är från Stavsundsholmen år 1947. Karl Oskar och min far var då båda fiskare på fiskebåten Nordvåg från Nordviksstrand. Barnen på bilden är från vänster min bror Arne, jag själv och Karl Oskars äldsta dotter Anita. Fotograf Elsie Andersson.

--- 000 ---128. Karl-Oskars två flickor. Den yngsta dottern Eva till vänster och Anita till höger. Mellan dem sitter Ingemar till vänster och Arne till höger. Kortet är från samma tillfälle som bild nr 127 på Stavsundsholmen Härön. Fotograf Elsie Andersson.


--- 000 ---


170. Detta fotografi föreställer mästerlotsen Johan Bernhard Gyltergren. Han var bror till Torbernt Gollungberg som var min morfars far. De fick båda snabbutbildning i lotsyrket efter den svåra lotsolyckan 1876 och kom därefter att verka som lotsar på Grönskären tills lotsstationen drogs in 1903. Noteringen på baksidan ”Torbernt” är fel. Fotografiet föreställer hans bror. Johan Bernhard bosatte sig efter att han lutat som lots, vik St Olofs källa i Sumpen Kyrkesund.

--- 000 ---189. Denna bild av morfars hus på Stavsundsholmen är några år senare än bild nr 188. Staketet och trädgården har nu fått sin slutliga utformning. Staketet har dessutom höjts på nordsidan för att ge lä åt fruktträden. Torrdasset har bytt plats och flyttats till en ny plan på västsidan av sjöboden som inte syns på bilden. Ernst står på bryggan och vinkar. Kortet är troligen från 50-talet. Fotografen okänd.


--- 000 ---190. Bilden är tagen innan utedasset flyttades och när oxelhäcken mot norr var nyplanterad, troligen i början av 50-talet. Poserar på soffan gör mormor Anna Gollungberg med dottern Kerstin. Fotografen okänd.

--- 000 ---191. Någon har varit på besök och tar ett kort vid grinden vid avskedet. Det är Anna och Ernst Gollungberg som är på kortet från Stavsundsholmen. Troligen på 50-talet.

--- 000 ---194. Bilden är från Altarholmen vid Grönskärens nedlagda lotsplats. Ernst och Anna Gollungberg sitter och Susanna Gollungberg står bakom dem. Susanna och Ernst var syskon och födda på lotsplatsen 1894 resp. 1892. Husgrunden som syns på bilden är resterna av deras föräldrahem. Anna Gollungberg var gift med Ernst. Fotografen okänd.


--- 000 ---


  

212. Bilderna 212, 208 och 209 är från Altarholmen vid Grönskärens nedlagda lotsplats. Ernst Gollungberg, som var född på Altarholmen 1892, tog ibland med sommargäster på guidad tur dit ut. På bild nr 212 syns en av grunderna till de tre bostadshusen som fanns där.  På bild nr 208, längst uppe till vänster skymtar en bit av kumlet som fortfarande finns kvar. Bild nr 209 visar den före detta lotshamnen som numera är flitigt använd naturhamn för gästande båtar. Ernsts vita bohusjulle syns i mitten bland båtarna. Han ses längst till höger på bilderna 208 och 212, de övriga personerna på bilderna är okända sommargäster. Fotograf var troligen en av de medföljande sommargästerna.


--- 000 ---  


208. Ernst med sommargäster på Altarholmen. Mannen till vänster med pipa är Magnus Nyström som byggde sommarhus på Stavsundsholmen. Han har identifierats av sonen Jan-Hugo Nyström som byggt om huset för åretruntboende och har bosatt sig där.

--- 000 ---


209. Lotshamnen på Altarholmen.


--- 000 ---223. Kortet är taget från vindsrummet mot öster i mormors och morfars hus på Stavsundsholmen Härön. På andra sidan av sundet ser man längst till vänster samhället Sumpen och därefter St Olofs Valar med "Landshövdingens" hus rakt under. Längre till höger, uppe i berget, ser man fyren St Olofs övre och därunder, i kanten på bilden, ”Prästens” sommarställe. I mitten av bilden ser man, till vänster, del av ”Stavsundsholmens Slip” och vid deras brygga ligger två skutor på tur för att komma på land. Närmast kameran ser man morfar Ernst gående på sin brygga. Hans son Georg gör dorisen klar för en sjötur med flickvännen Eva som tog kortet. Det är troligen andra hälften av 50-talet.

--- 000 ---

 224. Morfar Ernst och Georg på fiske med jullen. Georgs flickvän Eva var med och tog kortet under andra hälften av 50-talet.

--- 000 ---
Anna och Ernst Gollungberg vid köksbordet på Stavsundsholmen. Fotografen okänd.


--- 000 ---
228. Kortet är taget i "Jenny vid Källas" trädgård på södra sida av huset i Sumpen. Det var sommaren 1949. Personerna på bilden är med början överst till vänster: Torsten Olofsson (senare Gollungberg), hans fru Irene, hans äldre syster Edit. Sist i översta raden står Irene (fosterdotter hos Jenny). I den främre raden sitter Jenny längst till vänster, därefter min mor Elsie, född Gollungberg. Elsie har i sitt knä dottern Kristina. Till höger om min mor sitter jag, Ingemar och till höger om mig Torstens och Edits yngsta syster Ingrid. Längst till höger sitter Sanna Gollungberg, syster till Jenny. De var fastrar till Elsie och mostrar till Torsten, Edit och Ingrid. Fotografen okänd.


--- 000 ---
  


230. Bilden från mormors trädgård på Stavsundsholmen visar min mormor Anna och hennes far August Johansson vid Nordviksstrand. August och hans söner rodde ibland till Stavsundsholmen för att hälsa på Augusts äldsta dotter. August avled 1953, bilden är troligen från 30 eller 40-talet. Fotografen okänd.


--- 000 ---
252. Bilden är från 1949 på Stavsundsholmen Härön. I översta raden sitter jag till vänster, därefter min mormor Anna Gollungberg, min bror Arne och Georg Gollungberg. Nederst till vänster min far Karl Erik Andersson med min syster Kristina i knät. Bredvid sitter min mor Elsie. Kortet är taget på västra sidan av Stavsundsholmen, på en plats som kallades "Bäcken". Troligen togs kortet av moster Kerstin Gollungberg.


--- 000 ---
253. Georg Gollungberg sitter till vänster med Ingemar framför sig. Till Höger sitter Elsie Andersson, född Gollungberg. Till vänster om Elsie sitter Arne, bror till Ingemar. Båda barnen är söner till Elsie. Georg och Elsie är syskon och barn till Ernst och Anna Gollungberg på Stavsundsholmen. . Kortet är taget på Stavsundsholmen, troligen 1945. Fotograf kan ha varit Kerstin Gollungberg.


--- 000 ---
254. Bilden från ca 1930 är från Stavsundsholmen Härön. Jag kan gissa att det är vid Bäcken eller Stavsund men jag är inte säker. Flickorna till vänster är överst Kerstin Gollungberg och under Elsie Gollungberg, födda 1924 och 1921. Vilka de två andra vuxna personerna och barnet är har ännu inte kunnat klarläggas. Fotografen okänd.


--- 000 ---
259. Mormor och morfar, Anna och Ernst Gollungberg på verandatrappan till deras hem på Stavsundsholmen vid Härön. Det är mitten på 50-talet. Osäkert vem som var fotograf, deras dotter Kerstin eller sonens flickvän Eva.


--- 000 --- 256. Bilden är från 1932 eller 1933. Personerna är från vänster George E Brown från New York på tillfälligt besök i Sverige. Han var äldste sonen, född 1905 i New York, till Edna Brown som var syster till Ernst Gollungberg och utvandrade till Amerika 1897. Till höger står Ernst, född på Grönskärens lotsplats 1892. Barnet framför är Evert Olofsson (senare Gollungberg) som var född i Sumpen Kyrkesund 1927. Kortet är taget på Ernst Gollungbergs brygga på Stavsundsholmen Härön. Fiskebåten Eris som syns i bakgrunden inköptes 1932 med Ernst som delägare och skeppare. Fotografen okänd.


--- 000 ---046. Elsie Gollungberg som tonåring. Kortet taget hos fotograf Johansson i Skärhamn. Elsie är född den 14 oktober 1921 i Göteborg. Efter konfirmation i Klövedal 1935 blev hon piga hos sin mormor i Nordviksstrand fram till 1940. Bilden är från någon gång mellan 1935 och 1940, troligen i början av perioden. Kortet är signerat "Johansson".--- 000 ---

006. Fiskebåten Sländan från Fotö med registreringsnummer GG 284. Ernst Gollungberg i Kyrkesund var med den här fiskebåten på fiske år 1947 enligt brev. Bilden satt inom glas och ram och hade en liten utklippt tidningsnotis med nedanstående text fästad vid glaset:

Nybygge 36. 7933 Sländan levererades 1933 till Helge Olsson på Fotö. Sländan var på 60 fot, 48 brutto och 17 nettoton. I november 1950 såldes hon till Bror, Johan och Evert Karlsson på Hyppeln för 80000 kronor varvid namnet ändrades till Merano. I december 1970 inköptes hon för 15000 kronor av Knippla Fartygsagentur AB som lät bygga om henne till lustfartyg. Ingenjör Kurt Östlund i Göteborg blev Meranos ägare. Han efterträddes i maj 1977 av Eva Blixt i Stockholm.

Bilden är tagen vid Gullbergskajen i Göteborg med gasklockan i bakgrunden, troligen någon gång på 1940-talet. Fotografen okänd.


--- 000 ---052. Ernst Gollungberg köpte sin julle begagnad från Göteborg våren 1943 för 1600 kronor av en man som hette Nils Andreasson och gick under smeknamnet ”Gais”. Köpeskillingen kvitterades den 7 april 1943. Vid kvitteringen framgår att båten har namnet "Gir", ligger i Göteborg och säljes i det skick den befinner sig. Båten sades ha varit mer än 20 år då. Den var 24 fot och hade en Ideal motor på 8 hk. Ernst bytte motorn mot en 7 hk Säffle som tidigare suttit i ett tröskverk. Uppgifterna om motorn, som lämnats av sonen Georg Gollungberg, stämmer inte med de uppgifter som finns i ”Kyrkesund Båtar och fartyg”. I Kyrkesund fick den behålla namnet Gir och fick registreringsnummer LL 686. På 60-talet renoverades den i Gundersviken för 3000 kronor. Fotografen okänd.  

 Kommentarer